Contact

Headquarters RADOM

ZBYSZKO COMPANY S.A.
WARSZAWSKA STREET 239 , 26-600 RADOM, POLAND

NIP 796-257-89-06
REGON 672974552
BDO 000118439
KRS 0000595045
Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 1.100 000, 00 PLN całkowicie wpłacony

Recepcja RADOM

tel.: +48 383-11-11, fax: +48 383-11-01
recepcja@zbyszko-company.pl

Sekretariat Zarządu

tel.: 48 383-11-02, fax: 48 383-11-03
sekretariat@zbyszko-company.pl


PRODUCTION FACILITY in PILA

Energetyczna street 3
64-920 Piła


RECEPTION in PILA

tel.: +48 67 354 09 30
recepcja.pila@zbyszko.com.pl


Sales department

tel.: 48 383 11 22-23
zamowienia@zbyszko-company.pl